Els inversors immobiliaris estrangers poden, des el 27 de setembre de 2013, obtenir el permís de residència espanyol mitjançant la compra d’un o diversos habitatges sempre que l’import sigui igual o superior a 500.000 €.

El permís de residència espanyola “Golden Visa” permetrà l’inversor estranger residir a Espanya i desplaçar-se per tot Europa.

Per obtenir aquesta visa or les inversions han de satisfer una de les següents condicions:

  • Realitzar una inversió per valor igual o superior a 500.000 €.
  • La inversió de 500.000 euros ha d’estar lliure de càrregues.
  • El sol·licitant haurà de demostrar que l’inversor és propietari de el bé o béns immobles per la quantitat mínima de 500.000 €. Per a això haurà d’aportar el certificat o certificats de domini d’el Registre de la Propietat que correspongui a l’immoble o immobles.
  • Per a la compra d’habitatge, tan sols és necessari comptar amb el NIE. No és obligatori tenir un compte bancari a Espanya, encara que sí recomanable.
  • Tenir una assegurança mèdica públic o privat autoritzat a Espanya.
  • Altres requisits habituals com: No trobar-se irregularment a Espanya, ser major de 18 anys, no tenir antecedents penals i tenir una assegurança mèdica.

Posa’t en contacte amb nosaltres omplint el formulari per obtenir més informació.

Visa Oro Residencia Española. 
 El permiso de residencia española “Golden Visa” permitirá el inversor extranjero residir en España y desplazarse por toda Europa. Scat Realty Inmobiliaria.

LLISTAT DE PROPIETATS SCAT REALTY